Застосування немодифікованих фулеренів як протипухлинних агентів у терапії злоякісних новоутворень

Винахід, що заявляється, належить до галузі експериментальної онкології і стосується застосування немодифікованих фулеренів С60 у терапії злоякісних новоутворень.

...