Похідні метил-3-(3-бром-6-R-імідазо[1,2-а]піридин-2-іл)пропаноату та спосіб їх отримання

Даний винахід стосується галузі органічної хімії, зокрема хімії гетероциклічних сполук, а саме похідних метил-3-(3-бром-6-R-імідазо[1,2-а]піридин-2-іл)пропаноату формули (І), в якій R=H або галоген, або їх фармацевтично прийнятних солей з метою одержання розширеного асортименту сполук, які можуть бути застосовані як фізіологічно активні речовини.

...