Спосіб одержання циклічних сульфурвмісних амідів

В основу винаходу поставлено задачу створити новий більш зручний спосіб одержання циклічних сульфурвмісних амідів, який забезпечить розширення асортименту бажаних сполук загальної формули і без суттєвих ускладнень процедури їх одержання.

...