Запропонований спосіб належить до аналітичної хімії, зокрема до сорбційних методів вилучення платинових металів і може бути використаний для вилучення платини(II) та (або) платини(IV) з метою подальшого визначення спектроскопічними методами у платиновмісних лікарських препаратах, біологічних рідинах, відходах ювелірної промисловості, відпрацьованих електролітах, каталізаторах.

Винахід належить до хімічної промисловості та технологій створення фунгіцидів і стосується біологічно активних координаційних сполук, які можуть бути застосовані як біоциди проти збудників пошкодження будівельних конструкцій, оздоблювальних матеріалів та засоби боротьби з фітопатогенними мікроскопічними грибами.

Винахід належить до хімічної промисловості та технологій створення фунгіцидів і стосується біологічно активних координаційних сполук, які можуть бути застосовані як біоциди проти збудників пошкодження будівельних конструкцій, оздоблювальних матеріалів та засоби боротьби з фітопатогенними мікроскопічними грибами.

Винахід може бути використаний на нафтопереробних заводах і в пожежних системах сигналізації. Вимірювач концентрації вуглеводнів нафти складається з двох гілок термопари: одна виконана з вуглецевих нанотрубок, друга – з графітового порошку; приріст термо-е.р.с. термопари внаслідок адсорбції вибраного вуглеводню нафти пропорційний його вмісту в нафті. Винахід дозволяє підвищити чутливість вимірювача та спростити технологію вимірювання концентрації вуглеводнів у нафті.