Спосіб сорбційного вилучення платини (ІІ) та платини (IV)

Запропонований спосіб належить до аналітичної хімії, зокрема до сорбційних методів вилучення платинових металів і може бути використаний для вилучення платини(II) та (або) платини(IV) з метою подальшого визначення спектроскопічними методами у платиновмісних лікарських препаратах, біологічних рідинах, відходах ювелірної промисловості, відпрацьованих електролітах, каталізаторах.

 

...