Програма Всеукраїнського фестивалю інновацій

Запрошуємо взяти участь у наймасштабнішому фестивалі інновацій країни, який відбудеться 27-28 вересня у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка!

Участь безкоштовна. Обов’язкова попередня реєстрація за посиланням: https://goo.gl/cE8ZYz

Кількість місць обмежена. Підтвердження буде надіслано на вказану при реєстрації електронну адресу.

У програмі Фестивалю – фінал Всеукраїнського конкурсу стартапів, презентації венчурних фондів, виступи запрошених спікерів, наукове шоу, квест, нетворкінг між учасниками та гостями, Всеукраїнські конференції «Проблеми нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльності та шляхи їх вирішення», «Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри».

 

1-й день Фестивалю, 27 вересня 2017 р.

Наукова бібліотека ім. М. Максимовича, ауд. 31 (м. Київ, вул. Володимирська, 58)

Конференція «Проблеми нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльності та шляхи їх вирішення»

Час проведення

Захід

9:30-10:00

Реєстрація учасників

10:00-10:25

Відкриття  Всеукраїнського фестивалю інновацій

Вітальне слово учасникам Всеукраїнського фестивалю інновацій

Стріха Максим Віталійович, заступник Міністра освіти і науки України

Губерський Леонід Васильович, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Івченко Віктор Анатолійович, голова Національної науково-технологічної асоціації України

10:25-10:35

Інноваційна діяльність в Україні: проблеми нормативно-правового регулювання

Доповідач: Мартинишин Галина Романівна

Львівський інститут економіки і туризму

10:35-10:45

Деякі аспекти нормативно-правового регулювання інноваційної діяльності в Україні

Доповідач: Килимник І.І.

Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова

10:45-10:55

Законодавчі ініціативи Міністерства освіти і науки України у сфері інноваційної діяльності

Доповідач:  Шовкалюк Віктор Степанович

Міністерство освіти і науки України

10:55-11:05

Правове забезпечення процесу комерціалізації наукових досягнень

Доповідач: Могилевська Ольга Юріївна

Київський міжнародний університет

11:05-11:15

Перспективні напрями інноваційної політики в Україні

Доповідач: Тараненко Олег Миколайович

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

11:15-11:25

Проблеми нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльності  та шляхи їх вирішення

Доповідач: Ставнюк Володимир Валерійович

Державна інноваційна фінансово-кредитна установа

11:25-11:35

Понятійний нормативно-правовий апарат як фактор процесу творення

Доповідач: Мельник Віктор Іванович

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

11:35-11:45

Проблеми нормативно-правового забезпечення діяльності наукових та технологічних парків: зарубіжний та вітчизняний досвід

Доповідач: Кваша Тетяна Костянтинівна

Український інститут науково-технічної експертизи та інформації

11:45-11:55

Проблеми створення та функціонування наукових парків

Доповідач: Мілієнко Олена Анатоліївна

Донецький національний університет імені Василя Стуса

11:55-12:05

Роль наукового парку в розвитку стартап руху в університеті

Доповідач: Чернюк Віталій Іванович

Науковий парк Київського національного університету імені Тараса Шевченка

12:05-12:15

Особливості оцінювання інноваційних технологій, розроблених в університетах

Доповідач: Мрихіна Олександра Борисівна

Національний університет «Львівська політехніка»

12:15-12:25

Нормативне забезпечення патентно-кон’юнктурних досліджень в Україні

Доповідач: Дмитришин Володимир Степанович

Український інститут науково-технічної експертизи та інформації

12:25-13:00

Дискусія

13:00-14:00

Перерва на обід

 

 

Наукова бібліотека ім. М. Максимовича, ауд. 27

(м. Київ, вул. Володимирська, 58)  

14:00-14:10

"Smart-організація законодавчого забезпечення технологічного розвитку адміністративної території".

Доповідач: В.П. Соловйов В’ячеслав Павлович

Державна установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»

14:10-14:20

Модель інноваційного розвитку ВНЗ України.

Доповідач: Тарасенко Ірина Олексіївна

Київський національний університет технологій та дизайну

14:20-14:30

Проблеми аспекти взаємодії ВНЗ і підприємств у сфері інноваційної діяльності.

Доповідач: Корогод Наталія Петрівна

Національна металургійна академія України

14:30-14:40

Розвиток стартап руху в Україні в умовах обмеженого нормативного регулювання інноваційної діяльності.

Доповідач: Коваль Костянтин Олегович

Вінницький національний технічний університет

14:40-14:50

Правове забезпечення віртуалізації інноваційної інфраструктури.

Доповідач: Єфремова Катерина Вікторівна

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

14:50-15:00

Нормативно-правове забезпечення брендингу як інноваційної діяльності.

Доповідач: Зимбалевська Юлія Вікторівна

Київський національний університет технологій та дизайну

15:00-15:10

Франчайзинг як інструмент розвитку інноваційної діяльності підприємств в Україні.

Доповідач: Магомедова Аліна Магомедівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

15:10-15:20

Підвищення інвестиційного іміджу України.

Доповідач: Мусатова Тетяна Анатоліївна

Навчально-наукова установа «Академія фінансового Управління»

15:20-15:30

Інноваційна діяльність в сфері електронної торгівлі.

Доповідач: Нескороджена Лариса Леонідівна

Київський національний торговельно-економічний університет

15:30-15:40

Формулювання механізмів фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств.

Доповідач: Танклевська Наталя Станіславівна

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

15:40-15:50

Система базових напрямків розроблення інноваційної стратегії ДСНС України.

Доповідач: Яковчук Роман Святославович

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

15:50-16:00

Напрями правового забезпечення розвитку креативного сектору економіки України.

Доповідач: Федулова Любов Іванівна

Київський національний торговельно-економічний університет

16:00-16:10

Комбінація параметрів та інструментів нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльності.

Доповідач: Бочуля Тетяна Володимирівна

Харківський державний університет харчування та торгівлі

16:10-16:45

Дискусія

16:45-17:00

Закриття Конференції

 

Конкурс стартапів в сфері економічних інновацій

Час проведення

Захід

13:30-14:30

Реєстрація учасників, вітальна кава

13:30-14:30

Представлення розробок у демо-зоні

14:30-14:45

Відкриття першого конкурсного дня, вітальне слово, представлення журі. Оголошенні умов та регламенту проведення Конкурсу. Жеребкування порядку виступів команд

14:45-15:30

Виступи запрошених гостей, презентації партнерів Фестивалю

15:30-16:30

Пітчі стартапів  (по 5 хв.)

16:30-17:00

Виступ представника компанії Clarivate Analytics  щодо можливостей використання БД Derwent Innovation у роботі ВНЗ та інноваційних структур

17:00-17:30

Кава-брейк, командоутворюючі активності, нетворкінг між учасниками, гостями, представниками журі

17:30-18:00

Нагородження переможців конкурсу стартапів в сфері економічних інновацій

 

2-й день Фестивалю, 28 вересня 2017 р.

Наукова бібліотека ім. М. Максимовича, ауд. 31 (м. Київ, вул. Володимирська, 58)

V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів з проблем інтелектуальної власності

«Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри»

Час проведення

Захід

9:30-10:00

Реєстрація учасників

10:00-10:30

Відкриття  Конференції

Вітальне слово учасникам Всеукраїнської науково-практичної конференції з проблем інтелектуальної власності

Мартинюк Віктор Семенович, проректор з наукової роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Орлюк Олена Павлівна, директор НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, зав. кафедрою інтелектуальної власності Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Пахаренко-Андерсон Антоніна Павлівна, президент Українського альянсу по боротьбі з підробками та піратством

 

Підписання МЕМОРАНДУМУ про співпрацю між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Українським альянсом по боротьбі з підробками та піратством

10:30-10:50

Проблеми та перспективи реформування сфери інтелектуальної власності

Доповідач: Кодинець Анатолій Олександрович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра інтелектуальної власності

10:50-11:10

Розвиток політики з інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних організаціях. Роль ВОІВ у розробці політики у цій сфері.

Доповідач: Орлюк Олена Павлівна

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України,

КНУ імені Тараса Шевченка,  кафедра інтелектуальної власності

11:10-11:30

Практичні аспекти регулювання інтелектуальної власності в українських стартапах

Доповідач: Чернюк Віталій Іванович

Науковий парк Київського національного університету імені Тараса Шевченка

11:30-11:50

Правове регулювання охорони інтелектуальної власності на території Закарпаття та Північної Буковини у 1918 – 1939 роках

Доповідач: Іващенко Віктор Анатолійович

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, кафедра інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін

11:50-12:05

Конфлікт географічних зазначень та торгівельних марок: практика судових рішень в Україні

Доповідачі: Литвин Олександр Валеріанович, Вінницький Павло

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

12.05:12.20

Система інтелектуальної безпеки промислового підприємства

Доповідачі: Петренко Віталій Олександрович, Донець Тарас Юрійович

Національна металургійна академія України, кафедра інтелектуальної власності

12:20:12:35

Використання досвіду зарубіжних країн щодо видачі примусових ліцензій на лікарські засоби в національному законодавстві

Доповідач: Волинець Інна Павлівна

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України

12:35-13:00

Участь у соціальній акції «Я купую справжнє! Я не купую підробок!»

в рамках безстрокової просвітницької кампанії «Дні боротьби з підробками та піратством в Україні» Українського альянсу по боротьбі з підробками та піратством у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (вул. Володимирська, 60).

13:00-14:00

Перерва на обід

 

Наукова бібліотека ім. М. Максимовича, ауд. 27 (м. Київ, вул. Володимирська, 58) 

Секція авторського права та суміжних прав

14:00-14:15

Проблеми захисту прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг у соціальній мережі Facebook

Доповідач:  Радейко Роман Ігорович

Національний університет «Львівська політехніка»

14:15-14:30

Пародії на торгівельні марки: використання у доменних іменах

Доповідач: Харченко Олеся Степанівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра інтелектуальної власності

14:30-14:45

Переривання рекламою аудіовізуального твору як різновид порушення авторських прав

Доповідач: Скоробрещук Ірина Миколаївна

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

11:45-15:00

Семпл як об`єкт авторського права

Доповідач:  Власенко В.В.

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

15:00-15:15

Takedown notice або боротьба з піратством в Україні

Доповідач:  Дейкун Ірина Володимирівна

Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

15:15-15:30

Законодавство України у сфері права інтелектуальної власності: актуальний стан

Доповідач:  Ракус Вікторія Ігорівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

15.30-15:45

Особливості реалізації цивільно-правових принципів у сфері інтелектуальної власності

Доповідач:  Гумега О.В.

Господарський суд м. Києва

15:45-16:00

Авторські права телерадіоорганізацій

Доповідач:  Тіщенко С.В.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

16:15-16:30

Веб-блокування : міра захисту авторського права та суміжних прав чи порушення права  на свободу отримання інформації й свободу самовираження

Доповідачі:  Котенко М,В., Баран М.О.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

16:30-16:45

Компютерні програми: набуття та передачі авторських прав

Доповідачі:  Донець М.В., Прасолов Є.Я., Мацаков А.В.

Полтавська державна аграрна академія, інженерно-технологічний факультет

16:45-17:00

Проблема незаконного копіювання та розповсюдження аудіо записів в Україні: історія, сучасність, майбутнє

Доповідач:  Лісінський Ярослав Миколайович

Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

17:00-17:15

До питання про правовий статус інформації в базі даних Державного земельного кадастру України

Доповідач:  Петренко А.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

17:15-17:30

Комп’ютерна програма: договірні способи розпоряджатися правами інтелектуальної власності

Доповідачі:  Прасолов Є.Я., Черненко Б.С.  

Полтавська державна аграрна академія, інженерно-технологічний факультет

17:30-17:45

Аудіовізуальний твір як об'єкт авторського права: загальна характеристика

Доповідач:  Марченко Альона Анатоліївна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

17:45-18:00

Проблема авторства об’єктів, створених штучною нейронною мережою

Доповідач:  Горобець Олена Вікторівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ауд. 263 (м. Київ, вул. Володимирська, 60) 

Секція промислової власності та розпорядження правами інтелектуальної власності

14:00-14:15

Місце інтелектуальної власності в інноваційних процесах на підприємстві

Доповідач: Доценко Ганна Євгенівна

Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет», кафедра маркетингу

14:15-14:30

Окремі аспекти охорони секретних винаходів (корисних моделей) в Україні

Доповідачі: Ромашко А.С., Фоя О.А., Яхно А.С.

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"

14:30-14:45

Правова охорона винаходів в УСРР (1917 – 1920 рр.)

Доповідач: Довгань Галина Віталіївна

Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

14:45-15:00

Перспективи впливу європейського законодавства на розвиток сфери  інтелектуальної власності в Україні

Доповідач:  Кадєтова О.В.

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України

15:00-15:15

Ліцензія та ліцензійний договір згідно з цивільним законодавством України

Доповідач: Смородина А.Є.

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України

15:15-15:30

Інжинірингові послуги у договорах комерційної концесії у сфері автосервісу

Доповідачі: Петренко В.О., Рудченко О.М.

Національна металургійна академія України, кафедра інтелектуальної власності

15:30-15:45

Особливості оподаткування операцій з нематеріальними активами

Доповідач: Кушнір І.М.

ПАТ Холдингова компанія  «Київміськбуд»

15:45-16:00

Вирішення задачі вибору оптимальної альтернативи при здійсненні комп-лексної правової охорони  ОПВ методами багатокритеріальної оптимізації

Доповідачі: Литвин О.В., Немощенков Максим

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

16:00-16:15

Назви держави як об’єкт правової охорони: підходи ВОІВ

Доповідач: Сенчук В.К.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра інтелектуальної власності

16:15-16:30

Порівняння охорони секретних винаходів (корисних моделей) в окремих країнах

Доповідачі: Ромашко А.С., Фоя О.А., Яхно А.С.

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"

16:30-16:45

До проблем підвідомчості судових справ у сфері інтелектуальної власності

Доповідачі: Петренко В.О., Чус О.В., Кольвах І.С.

Національна металургійна академія України, кафедра інтелектуальної власності

16:45-17:00

Сутність та специфіка інтелектуальної безпеки Україні

Доповідачі: Лозова Г.М., Шорубалко Б.В.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра економічної теорії, макро- та мікроекономіки

17:00-17:15

Патентний тролінг в умовах сучасного розвитку України

Доповідач: Лашко Євгенія

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

17:15-17:30

Питання інтелектуальної власності в діяльності транспортної галузі в Україні

Доповідач: Семчик В.О.

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України

17:30-17:45

Поняття, критерії та особливості захисту рослин в Україні у порівнянні з Німеччиною

Доповідач: Дегтяренко Юрій Володимирович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Конкурс стартапів в сфері соціальних інновацій

Наукова бібліотека ім. М. Максимовича, ауд. 31 (м. Київ, вул. Володимирська, 58)

Час проведення

Захід

13:30-14:30

Реєстрація учасників, вітальна кава

13:30-14:30

Представлення розробок у демо-зоні

14:30-14:45

Відкриття другого конкурсного дня, вітальне слово, представлення журі. Оголошенні умов та регламенту проведення Конкурсу. Жеребкування порядку виступів команд

14:45-15:30

Пітчі стартапів в сфері соціальних інновацій (по 5 хв.)

15:30-16:00

Наукове шоу

16:00-16:30

Смарт-кафе

16:30-17:00

Виступи запрошених гостей, презентації партнерів Фестивалю:

«Європейський дослідний простір: можливості для України», Нікітін Ю.О., «Юнівей Консалтинг Груп»

«Успішний досвід створення та розвитку стартапу», Давидов О., «Hideez»

17:00-17:30

Нагородження переможців конкурсу стартапів в сфері соціальних інновацій.

17:30-18:00

Закриття Фестивалю. Час для фото та спілкування.