How peoples found a tutor before?
• Negotiate with school/university teachers;
• Look within friends;
• Spread the word;


How peoples find a tutor nowadays?
• Negotiate with school/university teachers;
• Look within friends;
• Spread the word;
• Search on the Internet;


Problems:
• Now tutoring companies work only in big cities (Kyiv,
Lviv, Moscow, Warsaw, Gdansk, Astana and others);
• Not actual and old information (on the dashboards);
• Large and unsubstantiated commission for tutors
(about 35% of each lesson);
• Inflexible system (only call-center or only automatic order processing);


BUKI co-founders
about 3 years experience of working together

 

PROBLEM DESCRIPTION
• emergency situations
• time wasting
• inconvenience

TYM – navigation mobile app for smartphones and tablets on iOS and Android platforms.

Features:
• Offline voice controle
• Offline map data (custom compressed format)
• GPS support
• Offline search (by name, address, category and coordinates)
• Offline routes for cars and by foot
• Map Editor
• Bookmarks
• Auto-follow mode

COMPETITIVE ADVANTAGE
• Focusing on voice control
• Offline system
• Reliability
• Simplicity
• High probability of detection
• Significantly lower cost of the voice contral system
• Scaling system

MAIN STAGES

- Analysis of problems and solutions leading companies in the field of voice control.
- Creating a system of navigators
- Creating a system of recognition
- Creating learning
- Creation of reflexes
- Android app
- iOS app

Prototype – 7 mon/ (0,3) mon learning voice recognition system

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
хімічний факультет, кафедра хімії високомолекулярних сполук

Пов’язки для лікування ран та опіків на основі зшитих гідрогелів:
• не прилипають до рани
• біологічна сумісність
• містять знеболюючі, антисептичні, кровоспинні та інші лікарські засоби

Мета
Розробка та створення зшитих гідрогелевих пов’язок різноманітного спектра дії, що дозволяє суттєво знизити їх вартість за рахунок застосування українських матеріально-технічних ресурсів.

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Науково-дослідна лабораторія
“Спектроскопія конденсованого стану речовини” (COMS)

Мотивація з розробки диференціального рефрактометра
Якщо ви маєте потребу швидко і з високою точністю ідентифікувати прозору рідину на її відповідність нормативу/стандарту, то вам допоможе наш прилад: диференціальний рефрактометр.
Питання щодо причини невідповідності може бути відкладене на потім, і буде вирішуватися шляхом виявлення в рідині небажаних компонентів.
Подібний аналіз, як правило, виконується хімічними або оптичними (Раман – розсіювання, ІЧ – поглинання) та магнітними (ЕПР, ЯМР) спектроскопічними методами, які потребують складного обладнання.
Рефрактометри, навпаки, – це досить прості пристрої для кількісного визначення та ідентифікації хімічних речовин за їх показником заломлення (RI), що позначають як n.
Прозорі “чисті” речовини, як і розчини певного складу однозначно характеризуються показником заломлення, RI, який змінюється, якщо змінюється концентрація компонентів/добавок.
Наприклад, RI зростає при зростанні концентрації цукру.
Тому, рефрактометри широко використовуються, наприклад, в цукровій промисловості.

Рефрактометрія є аналітичним методом широкого призначення.
Як “універсальний метод визначення концентрацій”, рефрактометрія застосовується в різних галузях:
- обробка води,
- хімічна промисловість,
- біотехнології,
- харчова промисловість,
- виробництво засобів особистої гігієни,
- фармацевтична промисловість тощо.

НЕДОЛІК: Кожен прилад працює тільки з 1 – 3 різними, зазначеними у паспорті приладу, рідинами!
Ми не будемо вимірювати RI, ми будемо вимірювати різницю
показників заломлення, (n), стандартної та досліджуваної рідини!
Такий підхід дозволить:
А) Працювати із будь якими прозорими рідинами!

Б) Виконувати ідентифікацію з високою точністю!

В) Проводити тестування без знання складу рідин!
Наш прилад буде незамінним у спеціальних застосуваннях.
Нами було розраховано і виготовлено робочу модель диференціального рефрактометра.
Для цього було використано вузли і оптичні деталі із старих оптичних і лазерних пристроїв.
До його складу входять:
- джерело білого світла; - лазерне джерело світла, - дзеркала,
- двокамерна кювета для рідин, - телескоп, - механічний пристрій, - ПЗЗ лінійка,
- джерело електричного струму.