Застосування немодифікованих фулеренів як протипухлинних агентів у терапії злоякісних новоутворень

Винахід, що заявляється, належить до галузі експериментальної онкології і стосується застосування немодифікованих фулеренів С60 у терапії злоякісних новоутворень.

{aridoc engine="google" width="100%" height="650"}images/2014/12/05/98076.pdf{/aridoc}