Спосіб визначення поглинутої дози радіоактивного опромінення металами

Винахід належить до способу вимірювання величини поглинутих доз радіоактивного опромінення металами і може бути використаний для визначення поглинутої дози радіації. Метод базується на використанні реєстрації радіаційно стимульованих змін структури металу, при цьому за допомогою тестувальної лунки та голографічної інтерферометрії визначають зміну внутрішніх механічних напружень, обумовлену поглинутою дозою опромінення, а дозу поглинутого опромінення визначають за відповідною формулою.

{aridoc engine="google" width="100%" height="650"}images/2014/12/05/98078.pdf{/aridoc}