Проект: Дослідження, розробка та впровадження завдань та заходів щодо управління, регулювання та користування електромагнітним (радіочастотним) спектром (інформаційно-розрахункові системи, комплекси, алгоритми, програмне забезпечення, проекти нормативно-правових актів тощо)

Групою спеціалістів Наукового парку разом з Військовим інститутом КНУ підготовлено проект: 
«Дослідження, розробка та впровадження завдань та заходів щодо управління, регулювання та користування електромагнітним (радіочастотним) спектром (інформаційно-розрахункові системи, комплекси, алгоритми, програмне забезпечення, проекти нормативно-правових актів тощо)».
У 2021 році були розроблені рекомендації щодо впровадження принципів та процедур, які визначені в Об’єднаній публікації (JP 3-85) Об’єднаного комітету начальників штабів та видив Збройних Сил США “Об'єднані операції в електромагнітному спектрі” (Joint Publication 3-85 Joint Electromagnetic Spectrum Operations 22 May 2020);
  у 2022 році продовжується робота щодо:
 • розробки автоматизованого комплексу по реалізації принципів та процедур, які визначені в JP 3-85;
 • наближення/гармонізація законодавства України до рекомендацій ITUCEPT та інших міжнародних та європейських організацій в галузі телекомунікації (у першу чергу радіоспектру) зокрема Плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні.

Picture 1

Автоматизований комплекс прийняття рішень щодо визначення готовності до застосування технологій і зразків виготовлення озброєння та військової техніки містить:

 • систему задання пріоритетних вихідних даних,
 • блок отримання, обробки і видачі пріоритетної інформації,
 • систему задання вихідних даних з озброєння та військової техніки,
 • блок аналізу та формування додаткової інформації,
 • систему збору, обробки та аналізу інформації,
 • систему формування керівної інформації,
 • канал передачі пріоритетних вихідних даних,
 • багатоканальну мережу зв’язку,
 • блок отримання, обробки і видачі інформації з озброєння та військової техніки,
 • блок обробки пріоритетної інформації з озброєння та військової техніки та систему прийняття рішення.

Form not found or is not published

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

 

Виконання досліджень об'єктів археології та нерухомих пам’яток історико-культурної спадщини неруйнівними методами. 

Застосування високоточної магніторозвідки, георадарного знімання, електророзвідки методом томографії електричного опору, топознімання, фотограмметрії для пошуку, точного позиціонування, моніторингу поточного стану пам’яток.

According to our Patent the liquids are characterized with the help of SEMILAB setup which was designed to measure lifetime in semiconductors.
Price of set up - 190 000 Euro

Description of proposed mobile e-tongue
The proposed mobile e-tongue consists from 1) special box with electronics and measured system, 2) sensor strips, 3) laptop or tablet PC, 4) computer program. The set of responses (light induced photovoltaic signals) is individual for the certain substance and can be used for its selective recognition (electronic fingerprint).

Advantages:
Simplicity and low cost analysis comparing with conventional chemical analytic techniques
The substance characteristics are presented as 2D or 3D mappings
Creation of fingerprint (electronic photography) of smell, liquids, etc.

Possible market:
Control of explosives, drugs, toxic substances.
Detecting of counterfeit products.
Testing the quality of materials both during production and during storage use.
Control of natural transformation of food liquids and aging of substances

What has been done:
Concept of sensor screen
Laboratory prototype
Series of sensor elements for the detection of certain liquids
Algorithms of sensors treatment
The efficiency of the method on the recognition of different liquids and biological objects were tested
It was obtained 2 international patents

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
личный ассистент для обучения


Это органайзер с расширенным функционалом для обучения.
• интеграция с MOOC платформами;
• автоматическое создание плана обучения с возможностью редактирования;
• создание конспекта на основании учебных материалов ученика;
• возможность создания учебных групп.


Решение проблемы
1. Вся учеба в одном месте.
2. Создание конспекта на основании учебных материалов ученика.
3. Расписание, построенное на научных исследованиях.
4. Статистика своей успеваемости.
5. Возможность создавать учебные группы.


БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
Основные источники доходов:
• реклама (MOOC платформ, книг, других ресурсов);
• Pro-версия с дополнительным функционалом;
• корпоративная подписка (корпорации и частные школы будут платить для улучшения эффективности студентов);
• платное облако (хранение тех конспектов, дополнительных материалов).