Геофізичні методи досліджень історико-культурної спадщини

Виконання досліджень об'єктів археології та нерухомих пам’яток історико-культурної спадщини неруйнівними методами. 

Застосування високоточної магніторозвідки, георадарного знімання, електророзвідки методом томографії електричного опору, топознімання, фотограмметрії для пошуку, точного позиціонування, моніторингу поточного стану пам’яток.

Form not found or is not published

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

 

Високоточна магніторозвідка

Магнітна розвідка – найбільш розповсюджений і найефективніший метод археологічного пошуку.

Вона здійснюється шляхом вимірювання сумарного геомагнітного поля та його компонентів за допомогою високочутливої апаратури. Джерелами магнітних аномалій мо-жуть виступати будь-які тіла, намагніченість яких відрізняється від намагніченості вміщуючого грунту. Археологічні об'єкти – житла, горни, ями, рови, поховання тощо – викликають збурення геомагнітного поля різної інтенсивності. Чутливість сучасної апаратури дозволяє впевнено реєструвати слабкоконтрасні аномалії, забезпечуючи високу розрізність методу.

Щодо структури культурного шару:

2

Топографічний план Ешерського городища (Абхазія) з накладеною на нього картою локальних магнітних аномалій.

 

 

1

Курган доби бронзи Капустяни (Полтавська обл.). Карта аномалій геомагнітного поля на ортофотоплані. Публікується з дозволу замовника.

Георадарні дослідження

3Георадарний метод (георадіолокація або метод високочастотних електромагнітних зондувань) дозволяє отримувати інформацію про параметри середовища, яка міститься в характеристиках електромагнітних хвиль, що відбиваються від структурних неоднорідностей. Георадар ефективно працює в умовах міської забудови та на багатошарових пам’ятках. Пошук похованих об’єктів, дослідження стратиграфії та планіграфії пам’ятки складають класичне коло завдань археологічної георадіолокації.

4Іллінська церква в Суботові. С-скан (план) на глибині 2,27 м, отриманий за допомогою георадара 500 МГц

Електророзвідка методом томографії електричного опору

Метод опору в модифікаціях електричних зондувань, заснований на відмінності електричних опорів різних типів гірських порід та ґрунтів, застосовується при вирішенні різноманітних завдань інженерної геології, екології та археології. Нові багатоелектродні системи спостережень, керовані польовим комп'ютером, дозволили перейти від одиничних електричних зондувань до щільних систем спостережень з багаторазовим використанням кожного електрода в процесі вимірювань. Описана технологія електророзвідувальних робіт отримала назву "електротомографія" або "томографія електричного опору".

Електротомографія дозволяє за короткий час отримувати геоелектричні розрізи по профілям, за її результатами будують 2D та 3D моделі приповерхневої частини геологічного середовища.

5

Курган Новоселівська могила (Полтавська обл.). Геоелектричний розріз та реконструкція структури кургану. 1- сучасна денна поверхня; 2- давня денна поверхня; 3- цвинтар ХІХ-ХХ ст; 4 – крепіда; 5 – давнє поховання.

Form not found or is not published

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

 

Наші замовники

  • ПрАТ «Полтавський ГЗК»
  • ТОВ «Єристівський ГЗК»
  • ДІКЗ  «Трипільська  культура»
  • Шевченківський національний заповідник
  • Історико – культурний заповідник «Більськ» Полтавської обласної ради
  • Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради