Управління, регулювання та користування електромагнітним (радіочастотним) спектром

Проект: Дослідження, розробка та впровадження завдань та заходів щодо управління, регулювання та користування електромагнітним (радіочастотним) спектром (інформаційно-розрахункові системи, комплекси, алгоритми, програмне забезпечення, проекти нормативно-правових актів тощо)

Групою спеціалістів Наукового парку разом з Військовим інститутом КНУ підготовлено проект: 
«Дослідження, розробка та впровадження завдань та заходів щодо управління, регулювання та користування електромагнітним (радіочастотним) спектром (інформаційно-розрахункові системи, комплекси, алгоритми, програмне забезпечення, проекти нормативно-правових актів тощо)».
У 2021 році були розроблені рекомендації щодо впровадження принципів та процедур, які визначені в Об’єднаній публікації (JP 3-85) Об’єднаного комітету начальників штабів та видив Збройних Сил США “Об'єднані операції в електромагнітному спектрі” (Joint Publication 3-85 Joint Electromagnetic Spectrum Operations 22 May 2020);
  у 2022 році продовжується робота щодо:
  • розробки автоматизованого комплексу по реалізації принципів та процедур, які визначені в JP 3-85;
  • наближення/гармонізація законодавства України до рекомендацій ITUCEPT та інших міжнародних та європейських організацій в галузі телекомунікації (у першу чергу радіоспектру) зокрема Плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні.

Picture 1