Проблеми та перспективи розвитку наукових парків України

17 травня в КНУ імені Тараса Шевченка відбувся науково-практичний круглий стіл «Проблеми та перспективи розвитку наукових парків України». Його мета – обмін досвідом, визначення найбільш гострих проблем функціонування зазначених інноваційних структур в університетах та пошуку найбільш ефективних шляхів їх вирішення, а також залучення інвесторів до фінансування вітчизняних наукових розробок.

Круглий стіл зібрав представників 40 вищих навчальних закладів, керівників 16 наукових парків України, представників бізнесу, до сфери інтересів яких належать питання академічного підприємництва та впровадження інновацій.

Відкрив захід  заступник Міністра освіти і науки України Максим Стріха. У роботі круглого столу взяли участь проректор з наукової роботи КНУ імені Тараса Шевченка Віктор Мартинюк, голова національної асоціації наукових технологічних парків та інших інноваційних організацій України Віктор Івченко.

Генеральний директор Наукового парку КНУ імені Тараса Шевченка Віталій Чернюк виступив з доповіддю «Розвиток інноваційного підприємництва в класичному університеті дослідницького типу».

Нині ця тема в світі є дуже актуальною, адже більшість провідних університетів світу почали краще розуміти ринок та його потреби, що значно сприяє комерціалізації результатів наукових досліджень шляхом створення стартап та спінофф компаній. Для того, щоб в умовах серйозної конкурентної боротьби науково-дослідна діяльність університету стала джерелом залучення додаткового фінансування, необхідно зосередитись на технологіях і наукових розробках високої якості, які мають великий попит в суспільств і здатні дійсно впливати на рівень та якість життя людства у довготерміновому періоді. З метою прискорення розробки та застосування науково-технічних та техніко-технологічних досягнень шляхом концентрації висококваліфікованих фахівців, експериментальної та інформаційної бази, університети створюють спеціальні інноваційні структури у вигляді наукових парків. Світовий досвід показує, що наукові парки та університетські структури мають тісні коопераційні зв’язки – спільне використання університетських фондів і лабораторій, різнопланових послуг тощо.

Взаємодія наукового парку і університету, як засновника, охоплює значний спектр питань, що пов’язані з виконанням проектів, фінансуванням (у тому числі формування необхідних фондів), патентно-ліцензійною діяльністю, механізмом передачі обладнання, нематеріальних активів, а також інші організаційно-економічні та юридичні аспекти діяльності наукового парку. Конкурентні переваги наукового парку полягають у тому, що виконання ним функцій управління потоками знань і технологій між університетом, розробниками, інноваційними компаніями і ринком, забезпечення створення інноваційних компаній через процес інкубації (стартапи, спіноффи тощо), забезпечення повного сервісу інноваційної діяльності супроводжується значно вищою віддачею від інвестицій у розробки, відповідністю інфраструктури специфічним потребам технологічних компаній, максимальною дослідницькою активністю, концентрацією розробників і сервісів.

Всі ці питання були озвучені і обговорені під час науково-практичного круглого столу, а також по закінченню заходу були відпрацьовані рекомендації щодо внесення відповідних поправок до діючого законодавства України щодо діяльності наукових парків.

1622095291

1966764948

2003564956

1943710279

2134343805

2146886748