Про нас

Одним з основних засобів покращення стану інноваційної економіки України є максимально швидкий розвиток малого підприємництва в науці, і, особливо, в університетському середовищі. Як свідчить світовий досвід створення та розвитку наукових парків, достатній ефект можна отримати тільки при залученні в даний процес вузівської інфраструктури, що забезпечує постійну кадрову політику і активно заволікає в процес інновацій найбільш динамічну частину суспільства: студентську молодь, яка намагається досягти найвищих рубежів в освіті, кар’єрі та бізнесі. Даний сектор є найбільш динамічним і потребує відносно малих капіталовкладень.

Об’єднання університетської та академічної науки в рамках Корпорації «Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка» дає унікальний шанс для запуску ефективного інноваційного процесу.

Наша місія полягає в просуванні та комерціалізації інтелектуальних R&D і технологічних проектів у галузі теоретичних і прикладних наук. Також ми постійно організовуємо заходи, що спрямовані на розвиток і покращення відносин між наукою та бізнесом в Україні та світі.

Законодавчі пільги:

  • Відсутність ввізного мита на імпортне обладнання для виконання проектів парку.
  • Пільги по наданню в оренду приміщень.

Преса про Корпорацію Науковий парк Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Публікація Центру комунікацій Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Статут Наукового парку Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Засновники Наукового парку

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

КНУ імені Тараса Шевченка

Засновник

Національний університет харчових технологій

Засновник

Інститут біохімії імені В.О. Паладіна

Інститут біохімії імені В.О. Паладіна

Засновник

Інститут органічної хімії

Засновник

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича

Засновник