• Надання послуг щодо технічної та фахової експертизи щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових роботах наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників і здобувачів вищої освіти
 • Визначення потенційних споживачів і формування клієнтської бази;
 • Визначення потенційних партнерів для науково-технічної кооперації: створення спільних підприємств, заключення договорів на реалізацію науково-технічної продукції;
 • Організація і проведення науково-технічних заходів (виставок, ярмарок, семінарів, конференцій, коопераційних бірж та інше);
 • Розробка дизайну та виготовлення рекламно-інформаційної продукції;
 • Підготовка і проведення презентацій інноваційних проектів;
 • Просування науково-інноваційної продукції за допомогою інформаційно-маркетингових порталів в мережі Інтернет.
 • Укладання банків паралельних документів (Європейське право: директиви, стандарти тощо);
 • Генерування пам’яті перекладу на базі паралельних текстів;
 • Укладання та актуалізація одно-, дво- або багатомовних глосаріїв термінів та термінологічних баз даних;
 • Лінгвістичний консалтинг та фаховий коучінг перекладу;
 • Менеджмент великих перекладацьких проектів;
 • Розробка бізнес-планів інвестиційних (інноваційних) проектів;
 • Розробка техніко-економічних обґрунтувань;
 • Оцінка ефективності інвестиційного проекту;
 • Проведення експертизи бізнес-планів інвестиційних (інноваційних) проектів;
 • Оцінка науково-технічного рівня і ефективності інноваційних проектів;
 • Пошук джерел фінансування на всіх етапах реалізації проекту;

Проводяться роботи у галузях:

 • інформаційних технологій (IT)
 • природничих наук,
 • технології матеріалів, 
 • приладобудування,