Фінансово-економічний супровід реалізації інвестиційних (інноваційних проектів)

  • Розробка бізнес-планів інвестиційних (інноваційних) проектів;
  • Розробка техніко-економічних обґрунтувань;
  • Оцінка ефективності інвестиційного проекту;
  • Проведення експертизи бізнес-планів інвестиційних (інноваційних) проектів;
  • Оцінка науково-технічного рівня і ефективності інноваційних проектів;
  • Пошук джерел фінансування на всіх етапах реалізації проекту;