Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України

 • Відділ антибіотиків
 • Відповідальні виконавці:
 • ст.н.с. Чуркіна Л.М. ст.н.с. Клочко В.В.
 • Науковий керівник:
 • зав.відділу Авдєєва Л.В. 

Науковий керівник проекту:

Донченко Георгій Вікторович, доктор біологічних наук, член-кор. НАН України, професор, завідувач відділу біохімії вітамінів і коензимів Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Мета - Активації внутрішньоклітинного енергетичного обміну в організмі шляхом стимуляції ендогенного синтезу Q, підсиленням власних біосинтетичних ресурсів організму (на відміну від екзогенних його препаратів).

Препарат “Енерговітам” складається з речовин -попередників убіхінону (параоксибензойної кислоти та метіоніну) і модулятора біосинтезу убіхінону (вітаміна Е).

Науковий керівник проекту

Фалалєєва Тетяна Михайлівна – доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, НДЛ «Фармакології і експериментальної патології» Навчально-наукового центру «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Завідувач кафедри теоретичної механіки

та ресурсоощадних технологій

Національного університету харчових технологій

д.т.н., проф. Серьогін О.О.

Методики теоретичногого та експериментальногого дослідження

На  даний  час  відомо  ряд  методів  для оцінки горючості органічних речовин. Нижня межа теплоти згорнаня, при якій органічну сировину можна утилізувати без додаткового палива, становить Qн.min = 3,5 ÷ 5,0 МДж/кг.

Технологія та обладнання для виробництва біоетанолу

Новий високоактивний по відношенню стафілококів антибіотик БАТУМІН із штаму Pseudomonas batumici, що має унікальну вибіркову активність до всіх досліджуваних видів стафілококів (0,25 мкг/мл) та проявляє помірну активність по відношенню до представників інших таксономічних груп. Селективність БАТУМІНУ до стафілококів – його принципова відмінність від антибіотиків широкого спектру. У мікроорганізмів - представників коменсальної мікрофлори мінімізовано ризик формування резистентності до БАТУМІНУ.

Розробки Інституту біохімії ім.О.В.Палладіна в галузі вітамінних препаратів і діагностичних тест-систем

Перспективні напрямки прикладних досліджень Інституту:

 • Діагностика системи гемостазу (загрози тромбоутворення)
 • Імунодіагностика дифтерії і туберкулезу
 • Нове покоління препаратів на основі вітаміну D3
 • Діагностикум хелікобактеріозу
 • Рекомбинантні антитела для медицини
 • Нові фармацевтичні агенти на основі каліксаренів