Наночастинки діоксиду церію: про кінетичні властивості, рекомендації до застосування в медичній практиці

Науковий керівник проекту

Фалалєєва Тетяна Михайлівна – доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, НДЛ «Фармакології і експериментальної патології» Навчально-наукового центру «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Закрепи та розробка препаратів для їх лікування – одна з актуальніших проблем сучасної гастроентерології

Більш ніж 30% молодих людей та 50% літніх людей страждають на закрепи

 

Причини закрепу:

 

• порушення моторики кишечнику (атонія);

• неправильне харчування;

• порушення структур товстої кишки (анальна тріщина, геморой, пухлина, післяопераційне звуження);

• психогенні фактори (депресія);

• старіння;

• негативна дія ліків.

Препарати послаблюючої групи мають побічні ефекти. Тому є необхідність у розробці нових препаратів з прокінетичними властивостями, які будуть позбавлені побічної дії, звикання і, що дуже важливо, при їх відміні моторика травного тракту не буде послаблюватися до рівня, що був перед прийомом препаратів.

 

Типовий запис моторної активності шлунку у щурів різних вікових груп в нормі та після дії нанокристалічного діоксиду церію (НДЦ): - введення карбахоліну в дозі 0,01 мг/кг, внутрішньоочеревинно.

Молоді щури

Старі щури

Старі щури + НДЦ

Старі щури + стабілізуючий р-н

 

Типовий запис моторної активності товстої кишки у щурів різних вікових груп в нормі та після дії нанокристалічного діоксиду церію (НДЦ): - введення карбахоліну в дозі 0,01 мг/кг, внутрішньоочеревинно

Молоді щури

Старі щури

Старі щури + НДЦ

Старі щури + стабілізуючий р-н

 

АТФазна активність актоміозину гладеньких м’язів шлунку (А) та товстої кишки (В) за умов дії нанокристалічного діоксиду (НДЦ) церію у щурів молодого і старечого віку:*- р ≤0,05, ** p<0,01- відносно контрольної групи старих щурів.

 

Мета та опис проекту: розкрити механізми прокінетичної дії нанокристалічного діоксиду церію та довести його переваги над існуючими прокінетиками

Для досягнення мети проекту будуть виконані наступні завдання:

• провести порівняльні дослідження прокінетичної активності послаблюючих засобів (сенаде, церукал) та нанокристалічного діоксиду церію на базальну та стимульовану карбахоліном голодну моторику у щурів;

• вивчити вплив наночастинок діоксиду церію на клітинний метаболізм, зокрема активність внутрішньоклітинних окисно-відновних процесів;

• дослідити пребіотичну активність наночастинок діоксиду церію по відношенню до пробіотичних штамів L. casei ІМВ В-7280 та B. animales VKL. in vitro та in vivo на експериментальних моделях.

 

Переваги нової продукції перед існуючими вітчизняними та зарубіжними аналогами полягає в тому, що :

• при лікуванні закрепів, насамперед у людей похилого віку, можна буде замінити одночасне призначення декількох препаратів (прокінетиків, пребіотиків, антиоксидантів) одним, а саме: нанокристалічним діоксидом церію.

• На сьогодні препарати з таким механізмом дії відсутні. Заміна декількох препаратів на один, без сумніву, дасть суттєвий економічний ефект. У зв’язку з тим, що ми передбачаємо, що даний препарат буде відновлювати моторику і після його відміни, він стане незамінним у лікуванні атоній кишечника у лежачих хворих.

• Таким чином, буде створено перший вітчизняний конкурентоспроможний препарат, який успішно може бути впроваджений на світовому ринку.