Вітамінні препарати і діагностичні тест-системи

Розробки Інституту біохімії ім.О.В.Палладіна в галузі вітамінних препаратів і діагностичних тест-систем

Перспективні напрямки прикладних досліджень Інституту:

  • Діагностика системи гемостазу (загрози тромбоутворення)
  • Імунодіагностика дифтерії і туберкулезу
  • Нове покоління препаратів на основі вітаміну D3
  • Діагностикум хелікобактеріозу
  • Рекомбинантні антитела для медицини
  • Нові фармацевтичні агенти на основі каліксаренів

Діагностика стану системи гемостазу (загрози тромбоутворення) за допомогою імуноферментних тест-систем на основі унікальних моноклональних антитіл, що «розпізнають» різні стадії полімеризації фібрину

В Інституті одержані моноклональні антитіла: специфичне до розчинного фібрину, що розпізнає епітоп в фрагменті В118-134 і специфичне до D-димеру фібрину , що розпізнає епітоп в фрагменті В134-190 (Lugovskoy EV et al, Thrombosis Research, 2009).

Схеми імуноферментних методів для кількісного визначення розчинного фібрину і D-димеру в плазмі крові людини.

Методи розроблені з використанням мкАт FnI-3C, III-3b и біотинільованих II-4d

Імуно-діагностичні тест-системи для кількісного визначення розчинного фібрину, фібриногену і D-димера фібрину. Виготовлені експериментальні серії кожної тест-системи, які апробовані в клініці при діабеті, серцево-судинних захворюваннях і при хірургічних втручаннях з приводу тромбозів (Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, АТЗТ НВК "Діапроф-Мед")

Імуноферментна тест-система для одночасного визначення основних параметрів системи гемостазу - розчинної фібрину, D-димера фібрину і фібриногену для діагностики небезпеки тромбоутворення

Проведена широка апробація тест-системи в клініках Києва. Показано необхідність одночасного визначення цих параметрів -розчинної фібрину, D-димера фібрину і фібриногену - для діагностики захворювань, пов'язаних з активацією системи згортання крові та фібринолізу

Каліксарени - це макроциклічні сполуки, які можуть бути використані в якості перспективних наноплатформ для створення лікарських препаратів нового покоління (специфічних для гладких м'язів або для гальмування полімеризації фібрину)

Модель блокування каліксаренів С-192 полімеризації фібрину і тромбоутворення (взаємодія каліксарену С-192 з пептидом Gly-Pro-Arg-Val - центром «А» полімеризації фібрину 

ВИСНОВОК: КАЛІКСАРЕНИ Є ПЕРСПЕКТИВНИМИ "МОЛЕКУЛЯРНИМИ ПЛАТФОРМАМИ" ДЛЯ СТВОРЕННЯ ФАРМАКОЛОГІЧНИХ СПОЛУК НОВОГО ПОКОЛІННЯ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ВИКОРИСТАНІ У БОРОТЬБІ З ПОРУШЕННЯМИ СКОРОТЛИВОЇ АКТИВНОСТІ ГЛАДЕНЬКИХ М'ЯЗІВ І ЯК АНТИКОАГУЛЯНТИ

 

Сучасне покоління імунологічних тест-систем для діагностики дифтерії та туберкульозу

Імунодіагностика дифтерії та оцінка протидифтерійного імунітету

Використання рекомбінантного рецептора HB-EGF в тест-системах для виявлення антитоксичних антитіл з протективними властивостями

Імунодіагностика туберкульозу великої рогатої худоби за допомогою «злитих» рекомбінантних антигенів

The ELISA test kit for detection of M. bovis infection in cattle

Distribution areas of human and bovine TB in Ukraine

Рекомбинантні антитіла для медицини

Бібліотека рекомбінантних scFv-антитіл людини (розміром 109 специфичностей)

Іммуноліпосоми для спрямованої доставки біологічно активних компонентів в клітини пухлинних тканин

Схематична будова scFv-антитіл в порівнянні зі структурою імуноглогубулінів IgG

Зв'язування клітин лінії Vero з scFv-антитілами до HB-EGF (scFv) і імуноліпосомамі на їх основі (ІЛ)

Гістограма зв'язування іммуноліпосом з клітинами-мішенями (дані цитофлуориметрії)

З імунної бібліотеки scFv-антитіл миші отримані scFv до рецептора HB-EGF.

Показано, що іммуноліпосоми, в структуру яких введені scFv-антитіла, специфічно зв'язуються з модельними пухлинними клітинами-мішенями

Рекомбинантные scFv-антитела блокируют связывание дифтерийного токсина с клетками-мишенями и препятствуют развитию заболевания

Современное поколение препаратов витамина D3

Глобальная эпидемия дефицита витамина D

“Мы считаем, что дефицит витамина D является одной из самых распространенных медицинских проблем в мире.“ Dr. Michael F. Holick, vitamin D expert (Institute of Medicine of the National Academies, 2011)

Дефицит витамина D – это всемирная эпидемия. Современные расчеты показывают, что более 50% населения планеты находятся в зоне риска.

“ВИДЕИН”

Видеин – комплекс витамина D3 с белком молока казеином

Видеин является уникальным препаратом в сравнении с другими коммерческими препаратами витамина D3 на ринке (заключение TACIS).

Содержит исключительно природные компоненты; не содержит консервантов и синтетических стабилизаторов.

Имеет увеличенный срок сохранности: 4 года, против 1-2 года для других коммерческих препаратов витамина D3.

Препарат выпускался “Киевским витаминным заводом” (1988-2008 г.)

“КАЛЬМИВИД”

Кальмивид – комплекс витаминов D3, Е, минеральных компонентов и микроэлементов.

Применяется для профилактики и лечения заболеваний костной системы:

• Нормализует минеральный обмен в костной ткани (А);

• Повышает уровень минеральных компонентов в сыворотке крови (Б);

• Снижает активность общей щелочной

фосфатазы и ее костной изоформы – маркеров формирования костной ткани, степени прогрессирования болезни и эффективности лечения (В);

• Нормализует структурно-функциональное состояние костной ткани.

“МЕБИВИД”

Активные компоненты препарата: метиленбисфосфонат, витамин D3 и кальций, которые являются синергистами в регуляции структурно-функционального состояния и метаболизма костной ткани.

Для лечения остеопороза в качестве активатора процесса костеобразования используется витамин D3, а для ингибирования резорбции костной ткани - метиленбисфосфонат.

Не имеющий аналогов на фармацевтическом рынке комплексный препарат витамина D3 с бисфосфонатом - комплексный препарат «МЕБИВИД» благодаря синергизму действия его активных компонентов имеет высокую физиологическую активность, положительно влияет на минеральную и органическую составляющие костной ткани, усиливает процесс ремоделирования костной ткани и активирует имунную систему.

 

• Контактна інформація:

• Колибо Денис Владимирович, д.б.н., заступник директора з наукової роботи,

38-044-234-81-33

• Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України,

• Київ 01601, Леонтовича, 9

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Колибо Денис Володимирович, д.б.н