«Ultra-small Nanohybrides for Advanced Theranostics (UNAT)» (Надмалі наногібриди для передової тераностики («терапія + діагностика»)

Ініційований корпорацією «Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка» та Інститутом високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка спільний проект, який включає також промислового партнера з Греції (Bioemtech), та 2 академічні дослідницькі групи з Франції (Ліонський університет 1 імені Клода Бернара UCBL) та Італії (Інститут науки і технології кераміки, ISTEC, CNR) здобув фінансування Європейської комісії Горизонт 2020.

Такий результат проекту під назвою «Ultra-small Nanohybrides for Advanced Theranostics (UNAT)» (Надмалі наногібриди для передової тераностики («терапія + діагностика»)  засвідчено у підсумковому звіті Рамкової програми досліджень та інновацій Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA), Research and Innovation Staff Exchange (RISE), Call:H2020-MSCA-RISE-2020.

Виконання спільного проєкту відбуватиметься впродовж 2021–2024 рр..

Науковий співкерівник гранту – завідувач кафедри нанофізики конденсованих середовищ Інституту високих технологій, доктор фіз-мат наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Скришевський Валерій Антонович, відзначив, що проект UNAT спрямований на систематичне міждисциплінарне дослідження металовуглецевих наногібридів для вдосконаленого терапевтичного застосування. В рамках  виконання проекту будуть розроблятись інноваційні підходи до синтезу та багатофункціонального застосування ультра малих (<10 нм) наногібридів на основі вуглецю, з функціоналізованими  атомами різних  металів для діагностики та терапії раку. Зокрема, вуглецеві ядра наногібридів будуть хімічно синтезовані з біомаси та біовідходів. Поєднання доклінічного in vitro та in vivo експериментів дозволить оцінити тераностичний потенціал наногібридів. Надзвичайно різноманітні фізико-хімічні властивості наногібридів дозволяють застосовувати їх як універсальні  мультимодальні (МРТ,  рентгенівські, флуоресцентні, фотоакустичні) засоби біовізуалізації  in vivo. Мультимодальна стратегія візуалізації дозволить співвіднести отримані зображення з використанням різних засобів обробки зображень для збільшення загальної надійності візуалізації локалізації наногібридів в пухлинах. Різні збуджуючі електромагнітні джерела будуть одночасно використовуватися для терапії ракових тканин, що містять включені наногібриди.  У дослідницьку команду  для виконання завдань проєкту будуть залучені фізики, біологи та хіміки Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАНУ