Муніципальна ГІС: інструмент управління ризиками

• НДС Регіональних проблем економіки і політики географічного факультету

Пілотна довідково-інформаційна ГІС, розроблена НДС “Регіональних проблем економіки і політики”, у модифікованому варіанті є інструментом зі зниження ризиків виникнення

надзвичайних ситуацій та втрат і витрат, пов'язаних із їх проявом. Вона орієнтована і на управлінців, і на громадян, та, крім іншого, є площадкою для їхньою взаємодії.

ГІС містить інформацію про небезпечні об’єкти та загрози, їх локалізацію та потенційні зони впливу, розміщення сил реагування та може використовуватися для різних рівнів просторової деталізації, є джерелом інформації про сприйняття загроз, а відповідно – розробку управлінської стратегії у для різних цільових потреб.

Міста, особливо великі і щільно заселені, є особливо вразливими до різноманітних загроз характеру, а також весь час стоять перед необхідністю підвищення ефективності управління комунальним господарством. Принципово новий рівень можливостей у цій сфері може забезпечити муніципальна ГІС. Її пілотний проект був розроблений НДС «Регіональних проблем економіки та політики».

Запровадження сучасних міжнародних підходів до визначення цільових принципів та змісту основних категорій у сфері управління ризиками; Формування диференційованих регіональних стратегій управління ризиками, що дозволяють враховувати особливості регіонів та забезпечують більш ефективну стратегію зниження ризиків; корегування управлінського механізму, зокрема в частині залучення ширшого кола управлінських інструментів та громадянського суспільства до управління ризиками; Доцільність розбудови та насичення інформацією відкритої довідково-аналітичної ГІС як інструменту моніторингу та управління міськими територіями.

Форма монетизації
Створення консорціуму КНУ-ОМС-бізнес та інвестиційні структури

Комерційний продукт Реалізація пакету продукту «Муніципальна ГІС: інструмент управління ризиками»
Сервіс налаштування, організації та супроводу роботи Реклама в середовищі гарантування масового відвідування он-лайн частини продукту.