Виготовлення нової лікарської субстанції - активного метаболіту вітаміну Е для застосування у медичних лікарських засобах

Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, Київ
Метою проекту є виготовлення (синтез, очистка, фізико-хімічна характеристика) нової лікарської субстанції – активного метаболіту вітаміну Е за унікальною технологією, яка не має аналогів в Україні, створення стартапу, реалізація створеним стартапом виготовленого продукту

компаніям у якості лікарської субстанції для створення, як самостійного лікарського засобу, так і комплексу медичних лікарських засобів для профілактики і лікування онкологічних захворювань, підвищення ефективності існуючих хіміотерапевтичних підходів, що доведено та обґрунтовано експериментально на лабораторних тваринах в багаторічних фундаментальних та прикладних дослідженнях Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України.

Потреби медицини, зокрема онкології
(Визначення проблеми)
Згідно з Законом України від 23.12.2009 року № 1794-VI “Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року” боротьба з онкологічними захворюваннями визначена актуальною проблемою в нашій країні.
В Україні щороку діагностується більше 150 тисяч нових випадків злоякісних новоутворень. На рак сьогодні хворіє кожен 50-й житель України. Майже 90 тисяч жителів України щорічно помирають від раку, 35 відсотків померлих - особи працездатного віку. Ці цифри вражають!
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) (World Health Organization (WHO) прогнозує, що у світі кожного року на 5% збільшуватиметься кількість злоякісних захворювань. В Україні в зв’язку з несприятливою екологічною ситуацією такі показники можуть бути ще вищими.
Отже, з наведених вище даних видно, що існує нагальна потреба у впровадженні у виробництво нових високоефективних та малотоксичних протипухлинних лікарських засобів, підвищення ефективності та зниження токсичності існуючих курсів хіміотерапій.

Виробництво похідного вітаміну Е (Рішення)
Рішенням проблеми є виробництво похідного вітаміну Е, яке відноситься до технології основного органічного синтезу. Сировина та технологічна схема застосовувані для даного виробництва подібні сировині, яка використовується при синтезі фармакопейного вітаміну Е. По запропонованій технології на отримують новий біологічно-активний продукт - похідне вітаміну Е. Технологія забезпечує зниження собівартості більш ніж на 25% і високий вихід цільової речовини. Реалізація технології може бути відтворена на діючих технологічних лініях без істотних додаткових витрат на переобладнання, перенавчання кадрів та застосовуючи наявні методи контролю якості.