Пристрій для ідентифікації/відбору прозорих рідин (диференціальний рефрактометр)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Науково-дослідна лабораторія
“Спектроскопія конденсованого стану речовини” (COMS)

Мотивація з розробки диференціального рефрактометра
Якщо ви маєте потребу швидко і з високою точністю ідентифікувати прозору рідину на її відповідність нормативу/стандарту, то вам допоможе наш прилад: диференціальний рефрактометр.
Питання щодо причини невідповідності може бути відкладене на потім, і буде вирішуватися шляхом виявлення в рідині небажаних компонентів.
Подібний аналіз, як правило, виконується хімічними або оптичними (Раман – розсіювання, ІЧ – поглинання) та магнітними (ЕПР, ЯМР) спектроскопічними методами, які потребують складного обладнання.
Рефрактометри, навпаки, – це досить прості пристрої для кількісного визначення та ідентифікації хімічних речовин за їх показником заломлення (RI), що позначають як n.
Прозорі “чисті” речовини, як і розчини певного складу однозначно характеризуються показником заломлення, RI, який змінюється, якщо змінюється концентрація компонентів/добавок.
Наприклад, RI зростає при зростанні концентрації цукру.
Тому, рефрактометри широко використовуються, наприклад, в цукровій промисловості.

Рефрактометрія є аналітичним методом широкого призначення.
Як “універсальний метод визначення концентрацій”, рефрактометрія застосовується в різних галузях:
- обробка води,
- хімічна промисловість,
- біотехнології,
- харчова промисловість,
- виробництво засобів особистої гігієни,
- фармацевтична промисловість тощо.

НЕДОЛІК: Кожен прилад працює тільки з 1 – 3 різними, зазначеними у паспорті приладу, рідинами!
Ми не будемо вимірювати RI, ми будемо вимірювати різницю
показників заломлення, (n), стандартної та досліджуваної рідини!
Такий підхід дозволить:
А) Працювати із будь якими прозорими рідинами!

Б) Виконувати ідентифікацію з високою точністю!

В) Проводити тестування без знання складу рідин!
Наш прилад буде незамінним у спеціальних застосуваннях.
Нами було розраховано і виготовлено робочу модель диференціального рефрактометра.
Для цього було використано вузли і оптичні деталі із старих оптичних і лазерних пристроїв.
До його складу входять:
- джерело білого світла; - лазерне джерело світла, - дзеркала,
- двокамерна кювета для рідин, - телескоп, - механічний пристрій, - ПЗЗ лінійка,
- джерело електричного струму.