Винахід належить до способу вимірювання величини поглинутих доз радіоактивного опромінення металами і може бути використаний для визначення поглинутої дози радіації. Метод базується на використанні реєстрації радіаційно стимульованих змін структури металу, при цьому за допомогою тестувальної лунки та голографічної інтерферометрії визначають зміну внутрішніх механічних напружень, обумовлену поглинутою дозою опромінення, а дозу поглинутого опромінення визначають за відповідною формулою.

Винахід, що заявляється, належить до галузі експериментальної онкології і стосується застосування немодифікованих фулеренів С60 у терапії злоякісних новоутворень.

Винахід, що заявляється, належить до галузі експериментальної медицини та ветеринарії і стосується засобів противірусного захисту, і може використовуватися для фотодинамічної інактивації іридовірусів комарів немодифікованими С60 фулеренами.

Винахід належить до аналізу складу газових середовищ за допомогою електротеплових засобів і може бути використаним для контролю вологості повітря та середовищ, що містять повітря і сипучі речовини (борошно, зерно, цемент тощо).

Page 3 of 4